เงินสี่ด้าน หมายถึงอะไร

อยากรวยต้องรู้ วิธีรวยเร็ว
เงินสี่ด้านหมายถึงอะไร

รูปด้านล่างนี้ อธิบายความหมายของ " เงินสี่ด้าน "


ตัวอักษรทั้งสี่หมายถึง
E ( Employee)                   - ลูกจ้าง
S ( Self-employed )           - คนทำธุรกิจส่วนตัว
B (Business Owner )         - เจ้าของกิจการ
I ( Investor )                     - นักลงทุน

" เงินสี่ด้าน " หมายถึงรายได้จากการทำงานสี่ประเภท ถ้าคุณมีรายได้จากการรับเงินเดือน คุณคือ " ลูกจ้าง " ส่วน." คนทำธุรกิจส่วนตัว " มีรายได้จากการทำงานหรือทำธุรกิจของตนเอง ส่วน " เจ้าของกิจการ " มีรายได้จากกิจการที่เขาเป็นเจ้าของ และ " นักลงทุน " มีรายได้จากการลงทุนต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์สิน หุ้น บริษัท โดยใช้เงินทำเงิน ทำรายได้ให้มากยิ่งขึ้น
          การทำงานในแต่ละด้านใช้ความรู้ความชำนาญและวิธีคิดต่างกัน ดังนั้นคนบางคนอาขเหมาะกับการเป็น " ลูกจ้าง " แต่ไม่สามารถเป็น " เจ้าของกิจการ " หรือ " นักลงทุน " ที่ดีได้
          แม้เงินจะมีค่าเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากอาชีพใดก็ตาม แต่วิธีที่ได้เงินมานั้นแตกต่างกัน ลองถามตัวเองสิว่า " รายได้ส่วนใหญ่ของคุณมาจากด้านไหน"
          เงินที่ได้มาในแต่ละด้าน ต้องใช้วิธีการ วิธีคิด และบุคลิกที่ต่างกัน แม้จะเป็นคนคนเดียวกัน แต่วิธีคิดจะต้องเปลี่ยนไป เหมือนการเล่นกอล์ฟในตอนเช้า และชมบัลเล่ต์ในตอนกลางคืนนั่นเทียว

คุณสามารถหาเงินได้จากทั้งสี่ด้าน
          จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะหารายได้จากอาชีพใดก็ได้ในสี่ประเภทนี้ การที่เราเลือกยึอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นรายได้หลัก ไม่ใช่เพราะพื้นฐานการศึกษาที่ได้จากโรงเรียน แต่เพราะความเป็นตัวเรา นิสัย ค่านิยม ความชอบไม่ชอบ จุดอ่อนจุดแข็งวที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนของเรา สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เราเลือกมีรายได้จากอาชีพที่ไม่เหมือนกัน
          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราได้เลือกอาชีพหลักลงไปแล้ว ทุกคนก็สามารถหารายได้จาก้านอื่นๆ ได้อีก เช่น หมออาจจะมีรายได้หลักจากการเป็นลูกจ้างโดยทำงานประจำที่โรงพยาบาลเอกชน หรือเป็นข้าราชการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นหมอทหาร หรือเป็นลูกจ้างบริษัทประกันชีวิต
          หมอคนเดืยวกันนี้อาจมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งจากการเป็น " คนทำธุรกิจส่วนตัว " เช่น เปิดคลินิกที่บ้านตอนหลังเลิกงานและวันหยุด โดยจ้างพยาบาลผู้ช่วยประจำไว้สักคนสองคน หรือหมอคนนี้อาจจะชอบเป็น " เจ้าของกิจการ " โดยสร้างโรงพยาบาลเล็กๆ ขึ้น และจ้างหมอ พยาบาล และพนักงานอื่นๆ มาประจำ ส่วนตัวเองทำหน้าที่จัดระบบระเบียบ อาจจะนั่งเป็นประธานหรือที่ปรึกษา หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มาดูแลให้ทั้งหมดก็ได้
          และถ้าหมอคนนี้เป็น " นักลงทุน " เขาก็สามารถหาเงินได้จากการซื้อหุ้นในตลาด ซื้อที่ดิน ทรัพย์สินต่างๆ หรือพันธบัตร เพราะฉะนั้นใครจะมีอาชีพอะไร ทำงานที่ไหนนั้นไม่สำคัญเท่ากับเขามีรายได้จากด้านไหนบ้าง
ส่วนหนึ่งจากหนังสือ " เงินสี่ด้าน "


******************

กลับไปหน้าหลัก " เงินสี่ด้าน "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น